Избери от менюто
Вашата количка

Защита на данните

Стил-8 ЕООД  се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия за Обслужване . Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.

Стил-8 ЕООД   се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.

Стил-8 ЕООД   се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

         Обработка на клиентска поръчка.

         Статистически цели, за подобряване работата на магазина.

         Администриране и обслужване съдържанието на магазина.